Szervezet

Az integrált Debreceni Egyetem megalakulása óta jelentős fejlődésen ment keresztül. A folyamatosan változó kihívásoknak megfelelő, professzionális munkatársakból álló, hatékony menedzsment 2014-ben, a centrumok megszüntetésével, illetve 2015-ben, a kancellári rendszer bevezetésével is megújult és átstrukturálódott. A jogszabályok, illetve prioritások figyelembe vételével módosult a szervezeti felépítés - a hatékony működés folyamatos és zavartalan biztosítása mellett.

  • Organogramok

    • A DE Szervezeti és Működési Szabályzatában elfogadott Debreceni Egyetem és a DE működtetési feladatok ellátását végző Kancellária organogramja
  • A DE e-Szervezete
    • Az alkalmazás a DE Szervezeti és Működési Szabályzata, a karok és egyéb szervezetek működési rendjében foglaltak szerint vizuálisan jeleníti meg a DE szervezetét, a szervezetek legfontosabb információival együtt
  • Érdekképviselet
    • Az egyetemen működő érdekképviseletei szervek felsorolása az elérhetőségeik megadásával

Updated: 2017.12.15.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.