Címlap

A Debreceni Egyetem akkreditált szakirányú továbbképzései szakfelelősökkel, 2021. április

  Kar Szakirányú továbbképzési szak megnevezése Szakfelelős neve,
beosztása
1. Állam- és Jogtudományi Kar biztosítási szakjogász Dr. Csécsy Andrea egyetemi docens
2. Európa-jogi szakjogász Dr. Bartha Ildikó egyetemi docens
3. fogyasztóvédelmi szakjogász Dr. Szikora Veronika egyetemi tanár
4. helyi jogszabályszerkesztő szakjogász Dr. Árva Zsuzsanna egyetemi docens
5. HR szakjogász Dr. Nádasné Dr. Rab Henriett Enikő egyetemi docens
6. HR-tanácsadó Dr. Nádas György egyetemi docens
7. ingatlanforgalmi szakjogász Dr. Csécsy György egyetemi tanár
8. jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember Dr. Szikora Veronika egyetemi tanár
9. jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő Dr. Árva Zsuzsanna egyetemi docens
10. jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember Dr. Fodor László egyetemi tanár
11. jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember Dr. Csécsy György egyetemi tanár
12. jogi szakokleveles pénzpiaci szakember Dr. Szikora Veronika egyetemi tanár
13. környezetvédelmi szakjogász Dr. Fodor László egyetemi tanár
14. közpolitikai elemző Dr. Fónai Mihály egyetemi tanár
15. kriminalisztikai szakjogász Dr. Elek Balázs egyetemi docens
16. kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember Dr. Elek Balázs egyetemi docens
17. sportjogi szakjogász Dr. Bencze Mátyás egyetemi tanár
18. sportjogi szakokleveles tanácsadó Dr. Bencze Mátyás egyetemi tanár
19. Általános Orvostudományi Kar angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító Dr. Lampéné dr. Zsíros Judit vezető nyelvtanár
20. egészségügyi menedzsment specialista  Dr. Lukács Géza egyetemi tanár
21. Bölcsészettudományi Kar alkalmazott muzeológia Dr. Keményfi Róbert egyetemi tanár
22. angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító Molnárné Dr. Kovács Judit egyetemi docens
23. angol-magyar társadalomtudományi szakfordító Molnárné Dr. Kovács Judit egyetemi docens
24. családi életre nevelés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Engler Ágnes egyetemi adjunktus
25. európai uniós szakfordítás és üzleti angol kommunikáció Dr. Hollósy Béla egyetemi docens
26. fejlesztéspolitikai szakreferens Dr. Kovách Imre egyetemi docens
27. felnőttképzési szervező Dr. Juhász Erika főiskolai docens
28. felnőttoktatói szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Engler Ágnes egyetemi adjunktus
29. francia nyelvi referens és fordító Dr. Csűry István egyetemi docens
30. gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő Veressné dr. Gönczi Ibolya
31. gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens Dr. Csoba Judit egyetemi docens
32. holland nyelvi referens és fordító Dr. Pusztai Gábor főiskolai docens
33. humánfejlesztő Dr. Erdei Gábor egyetemi adjunktus
34. jelnyelvi képzés tolmácsoknak jelnyelvi tolmácsolásra Dr. Maticsák Sándor egyetemi docens
35. Közép-európai szakreferens német nyelven Dr. Pabis Eszter egyetemi adjunktus
36. közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga Dr. Szűcs Tímea egyetemi adjunktus
37. közösségi művelődés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő Dr. Szabó József egyetemi docens
38. kulturális animáció Dr. Juhász Erika főiskolai docens
39. kulturális és európai uniós szakfordító Dr. Furkó Péter egyetemi adjunktus
40. kulturális szolgáltatásfejlesztés Dr. Juhász Erika főiskolai docens
41. lengyel nyelvi referens és fordító Dr. Nagy László Kálmán egyetemi docens
42. magyar jelnyelvoktató pedagógus Dr. Pető Ildikó egyetemi adjunktus
43. magyar nemzeti örökség Dr. Forisek Péter egyetemi docens
44. mentálhigiéné Dr. Pék Győző egyetemi docens
45. művelődésszervező Dr. Éles Csaba egyetemi docens
46. német nyelvi referens és fordító Dr. Pilarsky Jiri egyetemi docens
47. német nyelvű kommunikációs- és információs technológia Dr. Gácsi-Iványi Zsuzsanna egyetemi docens
48. német-magyar bölcsészettudományi szakfordító Dr. Nábrádi Zoltánné nyelvtanár
49. olasz nyelvi referens és fordító Dr. Pete László egyetemi docens
50. orosz nyelvi referens és fordító Dr. Goretity József egyetemi docens
51. önkormányzati szakpolitikai ismeretek Dr. Nagy Levente főiskolai docens
52. politikai marketing és kommunikációs tanácsadó Dr. Berényi Zoltán egyetemi docens
53. sport-pszichodiagnosztika és tanácsadás Dr. Münnich Ákos egyetemi tanár
54. sport szakújságíró Dr. Oláh Szabolcs egyetemi docens
55. üzleti angol kommunikáció Dr. Hollósy Béla egyetemi docens
56. vallási turizmus területen turisztikai menedzser Dr. Bartha Elek egyetemi tanár
57. vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése Dr. Münnich Ákos egyetemi tanár
58. Egészségügyi Kar addiktológiai konzultáns Dr. Kiss János főiskolai docens
59. akut betegellátó Dr. Árokszállási Andrea főiskolai docens
60. alkalmazott szociális gerontológia Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár
61. egészségügyi rehabilitációs menedzser Dr. Papp Katalin főiskolai docens
62. életvezetés-koordinátor Dr. Semsei Imre főiskolai tanár
63. ifjúsági védőnő Dr. Rákóczi Ildikó főiskolai docens
64. interdiszciplináris közösségi munka Dr. Jóna György adjunktus
65. iskolai szociális munka Dr. Horváth László főiskolai docens
66. kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó Rusinné D. Fedor Anita főiskolai docens
67. közösségi animátor Dr. Huszti Éva főiskolai docens
68. munkaerő-piaci tanácsadó Rusinné dr. Fedor Anita főiskolai tanár
69. terepgyakorlat-vezetés Dr. Szoboszlai Katalin főiskolai docens
70. Gazdaságtudományi Kar angol-magyar gazdaságtudományi szakfordító Dr. Tar Ildikó adjunktus
71. business coach Dr. Ujhelyi Mária egyetemi docens
72. diplomás  logisztikai  szakreferens Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens
73. diplomás marketingkommunikációs szakreferens  Dr. Szűcs Róbert főiskolai docens
74. diplomás pénzügy, adó és ellenőrzés szakreferens Dr. Túróczi Imre főiskolai tanár 
75. diplomás rendezvény és protokoll szakreferens Dr. Kóródi Márta főiskolai tanár
76. diplomás sales manager szakreferens Dr. Szűcs Róbert főiskolai docens
77. diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens  Dr. Nábrádi András egyetemi tanár
78. humánmenedzsment  Dr. Berde Csaba egyetemi tanár
79. konferencia- és rendezvény-menedzsment szakközgazdász Dr. Vargáné dr. Csobán Katalin adjunktus
80. konferencia- és rendezvénymenedzsment szaktanácsadó Dr. Vargáné dr. Csobán Katalin adjunktus
81. légiforgalmi logisztikai menedzsment Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens
82. logisztikai és szállítmányozási menedzser Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens
83. logisztikai szakközgazdász Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens
84. online marketing Dr. Várallyai László egyetemi docens
85. marketingkommunikáció szakközgazdász Dr. Szűcs Róbert főiskolai docens
86. nemzetközi adó- és vámtanácsadói Dr. Bács Zoltán egyetemi tanár
87. pénzügy, adó és ellenőrzés szakközgazdász Dr. Túróczi Imre főiskolai tanár 
88. regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó Dr. Pető Károly egyetemi tanár
89. sales manager szakközgazdász Dr. Szűcs Róbert főiskolai docens
90. sportanalitikus Dr. Balogh László egyetemi docens
91. térségi turisztikai menedzsment Dr. Könyves Erika egyetemi docens
92. üzleti informatika szakközgazdász Dr. Herdon Miklós egyetemi docens
93. üzleti innovációs szakközgazdász Dr. Popovics Péter egyetemi adjunktus
94. üzleti innovációs szakmenedzser Dr. Popovics Péter egyetemi adjunktus
95. vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász Dr. Nábrádi András egyetemi tanár
96. vállalatirányítási rendszermenedzser Dr. Herdon Miklós egyetemi docens
97. wellness és spa szakközgazdász Dr. Vargáné dr. Csobán Katalin adjunktus
98. wellness és spa szakmenedzser  Dr. Vargáné dr. Csobán Katalin adjunktus
99. Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar általános és családügyi mediáció (közvetítés) Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai tanár
100. bábpedagógia pedagógus-szakvizsga Láposi Teréz mesteroktató
101. cigány/roma nemzetiségi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő  Dr. Biczó Gábor egyetemi tanár
102. család- és gyermekvédelem pedagógiája Kissné dr. Korbuly Katalin 
103. család- és gyermekvédelem szakos pedagógus Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai tanár
104. családi életmód és kapcsolatrendszer innovációja szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár
105. e-learning tanácsadó  Dr. Molnár Tamás főiskolai docens
106. életút-támogató tanácsadó Dr. Varga Gyula főiskolai tanár
107. élmény-, rendezvény- és közösségszervező Tamásiné dr. Dsupin Borbála főiskolai docens
108. fejlesztő,differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai docens
109. fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai docens
110. fejlesztő pedagógus Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai docens
111. felnőttképzési akkreditációs tanácsadó Dr. Szabó Gyula főiskolai docens
112. felnőttképzési szervező Dr. Juhász Erika főiskolai docens
113. gerontagógia Dr. Varga Gyula főiskolai tanár
114. gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Szerepi Sándor főiskolai docens
115. gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai tanár
116. gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai tanár 
117. gyógypedagógia alapképzési szak értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány Dr. Pető Ildikó főiskolai docens
118. gyógypedagógia alapképzési szak - logopédia szakirány Simándiné Pap Johanna tanársegéd
119. gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány Dr. Pető Ildikó főiskolai docens
120. gyógytestnevelés az óvodában, iskolában pedagógus szakvizsgára felkészítő Laoues-Czimbalmos Nóra tanársegéd
121. gyógytestnevelés tanítására felkészítő Andrásné dr. Teleki Judit főiskolai tanár
122. integrált óvodai tevékenységek pedagógiája Dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár
123. játék és szabadidő pedagógus Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva főiskolai tanár
124. kórházpedagógia pedagógus-szakvizsga Dr. Pornói Imre főiskolai tanár
  közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga Dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens
125. kreatív, segítő művészeti nevelés Tamásiné dr. Dsupin Borbála főiskolai docens
126. művelődésszervező Dr. Éles Csaba egyetemi docens
127. nonprofit ismeretek közoktatási és közművelődési szakemberek számára Dr. Szabó Gyula főiskolai docens
128. nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Bujdosóné dr. Papp Andrea főiskolai docens
129. pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Molnár Balázs főiskolai docens
130. roma kulturális fejlesztő Bujdosóné dr. Papp Andrea főiskolai docens
131. sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai docens
132. szociális menedzser Dr. Varga Gyula főiskolai tanár
133. zenei kultúrát fejlesztő pedagógus Tamásiné dr. Dsupin Borbála főiskolai docens
134. zenei nevelési Hovánszki Jánosné dr. főiskolai tanár
135. Gyógyszerésztudományi Kar gyógyszerismertető Dr. Blaskó György egyetemi tanár
136. Informatikai Kar angol-magyar informatikai szakfordító Dr. Semseiné Szekeres Edit szakcsoportvezető, nyelvtanár
137. digitális filmtechnika Dr. Bácsó Sándor egyetemi docens
138. német-magyar informatikai szakfordító Dr. Semseiné Szekeres Edit szakcsoportvezető, nyelvtanár
139. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar
angol-magyar agrár szakfordító Dr. Silye Magdolna egyetemi docens
140. élelmiszerlánc nyomon követési szaktanácsadó Dr. Kovács Béla Róbert egyetemi tanár
141. élelmiszerlánc nyomon követési szakmérnök Dr. Kovács Béla Róbert egyetemi tanár
142. halgazdálkodási Dr. Stündl László egyetemi docens
143. halgazdálkodási angol nyelvű Dr. Stündl László egyetemi docens
144. hulladékgazdálkodási Dr. Juhász Csaba egyetemi docens
145. hulladékgazdálkodási angol nyelven Dr. Juhász Csaba egyetemi docens
146. ingatlan és vagyongazdálkodás Dr. Harsányi Endre egyetemi docens
147. kertészeti szakmérnök Dr. Gonda István egyetemi tanár
148. környezettechnológiai szakmérnök Dr. Juhász Csaba egyetemi docens
149. környezettechnológiai szakmérnök angol nyelven Dr. Juhász Csaba egyetemi docens
150. német-magyar agrár szakfordító Dr. Silye Magdolna egyetemi docens
151. nemzetközi agrárágazati  Dr. Silye Magdolna egyetemi docens
152. növényvédelmi szakmérnök Dr. Kövics György egyetemi tanár
153. növényvédelmi szakmérnök angol nyelven Dr. Kövics György egyetemi docens
154. precíziós mezőgazdasági szakmérnök Dr. Rátonyi Tamás egyetemi docens
155. településfejlesztési Dr. Nagy János egyetemi tanár
156. természetpedagógia Dr. Juhász Lajos egyetemi docens
157. terület- és településfejlesztési szakmérnök Dr. Nagy János egyetemi tanár
158. terület- és vidékfejlesztési Dr. Nagy János egyetemi tanár
159. térinformatika és alkalmazott távérzékelés Dr. Tamás János egyetemi tanár
160. térinformatika és alkalmazott távérzékelés angol nyelven Dr. Tamás János egyetemi tanár
161. vetőmag-gazdálkodási szakmérnök Dr. Pepó Pál egyetemi tanár
162. Műszaki Kar audiovizuális- és médiatechnikai szakember Dr. Váró Kata Anna főiskolai docens
163. audiovizuális- és médiatechnikai szakmérnök Dr. Váró Kata Anna főiskolai docens
164. atomerőművi üzemeltetési szakember Dr. Mankovits Tamás egyetemi docens
165. atomerőművi üzemeltetési szakmérnök Dr. Mankovits Tamás egyetemi docens
166. coach Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
167. EHS szakember Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár
168. EHS szakmérnök Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár
169. építőmester szakmérnöki Dr. Major János főiskolai tanár
170. gépészeti szimulációs szakmérnök Dr. Mankovits Tamás egyetemi docens
171. integrált menedzsmentrendszerek szakmérnök Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
172. kataszteri Dr. Varga Zsolt Ferenc főiskolai docens
173. környezetgazdálkodási szakmérnöki Dr. Czédli Herta egyetemi docens
174. közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnöki Dr. Hancz Gabriella egyetemi docens
175. lean menedzser Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
176. lean szakmérnök Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
177. légijármű-üzemeltető szakmérnök Dr. Husi Géza egyetemi docens
178. létesítményenergetikai szakmérnök Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár
179. mérnök coach szakmérnök Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
180. minőségirányítási szakember Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
181. minőségirányítási szakmérnök Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
182. műszaki diagnosztikai szakmérnök Dr. Tiba Zsolt főiskolai tanár
183. műszaki és fenntarthatósági stratégiai vezető Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
184. műszaki ingatlangazdálkodási szakmérnök Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár
185. műszaki környezeti szakmérnök Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár
186. polimertechnológiai szakmérnök Dr. Mankovits Tamás egyetemi docens
187. szállítmányozásbiztonsági szakember Dr. Kocsis Imre főiskolai tanár
188. szállítmányozásbiztonsági szakmérnök Dr. Kocsis Imre főiskolai tanár
189. számítógépes műszaki tervező szakmérnök Dr. Husi Géza egyetemi docens
190. szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgálószakmérnök Dr. Mankovits Tamás egyetemi docens
191. vasúti pályaépítési és -fenntartási Szabó István József c. főiskolai docens
192. városenergetikai szakmérnök Dr. Csoknyai Tamás egyetemi docens
193. Népegészségügyi Kar egészségfejlesztés Dr. Veres-Balajti Ilona egyetemi docens
194. egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési Dr. Bíró Klára egyetemi docens
195. egészségügyi szakújságíró Dr. Zsuga Judit egyetemi docens
196. epidemiológia Dr. Nagy Attila Csaba adjunktus
197. kórházhigiéne és infekciókontroll Dr. Kardos László adjunktus
198. környezet-egészségügyi Dr. Tóth Ágnes adjunktus
199. népegészségügyi Dr. Kardos László adjunktus
200. szabadidő-sport szervező egészségfejlesztő Dr. Veres-Balajti Ilona egyetemi docens
201. Természettudományi és Technológiai Kar alkalmazott geoinformatikus Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár
202. angol-magyar műszaki szakfordító Angi Emese nyelvtanár
203. angol-magyar természettudományi szakfordító Angi Emese nyelvtanár
204. geoinformatikai szakasszisztens Dr. Szabó Gergely egyetemi docens
205. klímareferens Dr. Csorba Péter egyetemi tanár
206. környezetvédelmi és -fejlesztési szaktanácsadó  Dr. Csorba Péter egyetemi tanár
207. megújuló energetikai Dr. Szegedi Sándor egyetemi docens
208. műszeres analitika Dr. Fábián István egyetemi tanár
209. német-magyar természettudományi szakfordító Angi Emese nyelvtanár
210. önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó  Dr. Csorba Péter egyetemi tanár
211. számítógépes modellező Dr. Kun Ferenc egyetemi tanár
212. területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban Dr. Kozma Gábor egyetemi tanár
213. Zeneművészeti Kar alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak - zeneismeret szakirány Dr. Duffek Mihály egyetemi tanár
214. előadóművészet - klasszikus furulya Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
215. előadóművészet - klasszikus gitár Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
216. előadóművészet - klasszikus gordon Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
217. előadóművészet - klasszikus harsona Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
218. előadóművészet - klasszikus hegedű Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
219. előadóművészet - klasszikus kürt Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
220. előadóművészet - klasszikus orgona Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
221. előadóművészet - klasszikus trombita Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
222. előadóművészet - klasszikus tuba Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
223. előadóművészet - klasszikus zongora Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
224. előadóművészet alapképzési szak - klasszikus szaxofon szakirány Dr. Lakatos Péter egyetemi docens
225. BTK, GYGYK, IK, TTK pedagógus szakvizsga Dr. Forisek Péter egyetemi docens

2021. április

Frissítés dátuma: 2021.04.26.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.