Címlap

A Debreceni Egyetem vezetése

 • Az Egyetem első számú vezetője és képviselője a rektor, aki az intézmény alaptevékenységének megfelelő működéséért felelős.
 • Az Egyetem működtetését, a gazdálkodási intézkedések és javaslatok felelős előkészítését az Egyetem igazgatási és gazdasági szervezetének vezetője, a kancellár végzi. Egyetemünkön a rektor és a kancellár aktívan és hatékonyan együttműködve látják el feladataikat.
 • A Debreceni Egyetemen a rektor munkáját hat rektorhelyettes segíti:
  • az általános rektorhelyettes a rektor akadályoztatása, távolléte vagy érintettsége esetében általános helyetteseként jár el;
  • az oktatási rektorhelyettes az egyetem oktatási tevékenységét érintő ügyekben önállóan jár el, valamint egyedi meghatalmazásában foglaltak szerint az egyetem képviseletére jogosult;
  • a tudományos rektorhelyettes a tudományos tevékenységet érintő ügyekben önállóan jár el, valamint egyedi meghatalmazásában foglaltak szerint az egyetem képviseletére jogosult;
  • az egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes az egészségügyi képzésfejlesztést és az egészségipari innovációt érintő ügyekben önállóan jár el, valamint egyedi meghatalmazásában foglaltak szerint az egyetem képviseletére jogosult;
  • a műszaki innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes a műszaki képzésfejlesztést és innovációt érintő ügyekben önállóan jár el, valamint egyedi meghatalmazásban foglaltak szerint az egyetem képviseletére jogosult;
  • az agrárinnovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes az agrárképzés fejlesztését és az agrárinnovációt érintő ügyekben önállóan jár el, valamint egyedi meghatalmazásban foglaltak szerint az egyetem képviseletére jogosult.
 • A kabinetfőnök-főigazgató vezeti a Rektori-Kancellári Kabinetet, és felelős az Egyetem vezetésének, valamint a Szenátus és bizottságai, a Rektori Tanács és a Dékáni Kollégium döntési, javaslattételi, véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítésével, a határozatok és döntések végrehajtásával összefüggő szervezési, igazgatási és ellenőrzési feladatok, valamint a rektor és a kancellár tevékenységéhez kapcsolódó egyetem-irányítási folyamatos ügyviteli tevékenység ellátásáért.
 • Az oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységek közül a karokat dékánok, a karokhoz kapcsolódó intézeteket igazgatók, a tanszékeket tanszékvezetők, a doktori iskolákat doktori iskolavezetők vezetik.
 • Az Egyetem vezető testülete a Szenátus.

A további magasabb vezetői és vezetői tisztségek valamint beosztások felsorolását részletesen az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A hallgatói érdekeket, hasonlóan az ország összes többi egyeteméhez, hallgatói önkormányzat képviseli. Az DEHÖK választott vezetője az elnök.

Frissítés dátuma: 2021.08.31.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.