Címlap

UNKP - GYIK

Új Nemzeti Kiválóság Program - Gyakran Ismételt Kérdések

 

 • 1. Kihez, hogyan kell a pályázatot benyújtani?

  • Alap- és mesterképzés hallgatói, illetve a fiatal oktatói, kutatói pályázatok:
  • Dr. Szilvássy Zoltán, rektor 4002. Debrecen, Pf. 400.
  • Doktorandusz, doktorjelölt pályázatok:
  • Dr. Csernoch László, EDHT elnök, 4002. Debrecen, Pf. 400.
  • Mindkét esetben elsőbbségi ajánlott küldeményként. A borítékra rá kell írni a pályázat kódját.
 • 2. Milyen publikációs listát kell mellékelni?
  • Adatbázisból (DEA vagy MTMT vagy IDEa Tudóstérből) nyomtatott lista
 • 3. Lendület, MTA Kutatócsoport, ATOMKI alkalmazásában álló pályázhat-e fiatal oktatói/kutatói ösztöndíjra?
  • Nem, csak a DE alkalmazásában is állók (oktató, kutató, megbízási jogviszony).
 • 4. 40 év feletti nők gyermekszülési időszakra korhatár kedvezményt kaphatnak-e?
  • Igen (CSED, GYES ideje beszámít), hivatalos igazolás csatolása szükséges
 • 5. Honnan lehet a CSED-ről és GYES-ről hivatalos igazolás beszerezni?
  • Az igazolás a Magyar Államkincstártól szerezhető be.
 • 6. Kettős állampolgár pályázhat-e?
  • Igen
 • 7. Hiánypótlás hogyan történik?
  • Felszólítás e-mail-ben, a hiánypótlás e-mailen vagy személyesen.
 • 8. Elektronikusan lehet-e más formátumban beadni mint CD, DVD?
  • Igen, lehet pendrive-on, de ebben az esetben pdf formában, és az eredeti aláírásokkal ellátott szkennelt változat legyen rajta.
 • 9. Melyik félévek átlagának igazolása szükséges?
 

alapszakon elsős

2016/2017/1

alapszakon felsőbb éves

2015/2016/2 és 2016/2017/1

mesterszakon elsős

2016/2017/1

mesterszakon elsős, keresztfélévben kezdett

2015/2016/2 és 2016/2017/1 (alapképzés átlagai)

mesterszakon felsőbb éves

2015/2016/2 és 2016/2017/1

osztatlan képzésen elsős

2016/2017/1

osztatlan képzésen felsőbb éves

2015/2016/2 és 2016/2017/1

középiskolai végzős

utolsó két lezárt középiskolai félév eredménye 2015/2016/2 és 2016/2017/1

Akik az adott félévekben halasztottak, vagy egyéb okból bizonytalanok, érdeklődjenek az igazolandó félévekről az e-mail címen!
 • 10. Köztársasági ösztöndíj mellé kapható-e az ÚNKP?

  • Igen
 • 11. Az intézményi szándéknyilatkozatot ki írja alá?
  • Minden pályázat típus esetén a dékánok.
 • 12. Oktatott tárgyak listáját honnan kell beszerezni?
  • Neptunból lehet kinyomtatni. Doktoranduszok esetében (ha az adott oktatás nem az ő nevük alatt szerepel a Neptunban) témavezetői vagy tanszékvezetői igazolás szükséges.
 • 13. Külföldön szerzett PhD elfogadható-e minősítés nélkül is az oktatói, kutatói pályázatoknál?
  • Igen, de a summa cum laude minősítésre adható 10 pont nem jár automatikusan, a doktori iskola javaslata alapján a tudományterületi doktori tanács dönt a plusz pontról.
 • 14. Ki igazolja az alap- vagy mesterképzéses tanulmányok eredményeit?
  • HAK vagy a Tanulmányi Osztály vezetője a Neptunból kinyomtatott és aláírt dokumentummal.
 • 15. Doktori fokozat minősítését ki igazolja?
  • Nem szükséges igazolás (nincs formanyomtatvány), az oklevél másolatát kérjük csatolni a felhívásban megadott hitelesítő formaszöveggel ellátva.
 • 16. Milyen átlag szükséges?
  • Súlyozott átlag a kiírás szerint
 • 17. Jogviszony (munkavállalói/hallgatói/doktorjelölti) mettől meddig kell tartson?
  • LEGKÉSŐBB 2017 szeptemberében létrejövő, és LEGALÁBB 2018. június 30-ig tartó. (10 havi ösztöndíj esetén)
  • LEGKÉSŐBB 2017 szeptemberében létrejövő, és LEGALÁBB 2018. január 31-ig tartó. (1. félévi 5 havi ösztöndíj esetén)
  • LEGKÉSŐBB 2018 februárjában létrejövő, és LEGALÁBB 2018. június 30-ig tartó. (2. félévi 5 havi ösztöndíj esetén)
 • 18. A június 6-i dátum a postára adási vagy a beérkezési határidő?
  • Postára adási. Kérjük, hogy akik külföldről adják fel, igyekezzenek hamarabb ezt megtenni, hogy a formai ellenőrzést és bírálatokat időben el lehessen kezdeni. Külföldi feladás esetén érdemes gyorspostai szolgáltatást igénybe venni.
 • 19. Aláírás rendje mi?
  • Dékáni Hivatalokba le kell adni az intézményi szándéknyilatkozatokat, és dékán úr/asszony aláírása után a pályázathoz csatolni kell (kötelező, hiánypótlás nem lehetséges).
 • 20. Mi a pontos beadási/postára adási határidő?
  • Legkésőbb 2017. június 6. Ettől eltérni NEM lehet.
 • 21. Idegen nyelvű dokumentumok fordítása hogyan történik?
  • Az idegen nyelvű dokumentumok saját fordítása is megengedett, ebben az esetben a fordításra kell ráírni, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fordítás az eredetivel mindenben megegyezik Dátum és a pályázó aláírása is szerepeljen a nyilatkozaton. (lásd pályázati kiírás)
 • 22. A fiatal oktatói, kutatói kategóriában pályázhat-e olyan személy, akinek még nincs meg a PhD fokozata, de a nyár folyamán megkapja azt?
  • Csak azok, akiket a tudományterületi doktori tanácsuk felterjeszt 2017. június 28-ig az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács üléséig (azaz a fokozatuk megítélésre kerül még a bírálatok megkezdése előtt. Igazolást fokozatukról hiánypótlásként lehet majd benyújtani.
 • 23. Hova lehet a konkrét kérdésekkel fordulni?

 

 

 

Frissítés dátuma: 2017.09.09.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.