Címlap

Dr. Péntek János (RO) - BTK, 2011.06.04.

Dr. Péntek János a kortárs magyar nyelvtudomány egyik legnagyobb formátumú személyisége. Tudományos munkássága kiterjed a nyelvtudomány több ágára, de átfogó érdeklődése, interdiszciplináris nyitottsága révén más tudományok területére is. A nyelvtudományon belül meghatározó tevékenységet fejtett ki a szocio­lingvisztika, a dialektológia, a nyelvi kontaktológia, valamint a kisebbségi nyelvhasználat és a nyelvpolitika, a nyelvi tervezés terén. Munkássága emellett lényegbevágóan érinti a néprajztudomány, az etnobotanika és a művelődéstörténet egyes területeit is.
Péntek János munkássága szorosan kötődik az erdélyi tudományossághoz, közelebbről Kolozsvárhoz. A Babes-Bolyai egyetem professzoraként elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarságtudományok magas színvonalú egyetemi oktatásában, a Magyar Tudományos Akadémia erdélyi kutatóállomásának, a Szabó T. Attila Intézetnek a létrehozásában. Kiemelkedő szerepet vállal a külső régiók nyelvtudományi kutatásainak összehangolásában, különösképpen a magyar nyelv határtalanításának programjában.
A Debreceni Egyetemmel több mint négy évtizede ápol szoros szakmai kapcsolatokat az oktatás és kutatás különböző területein.
Péntek János tudományos, tanári és tudományszervező munkássága, egész életműve nagy emberi érzékenységgel szolgálja a magyarság szellemi, kulturális egységét.
 
Dr. János Péntek is one of the most eminent personalities of contemporary Hungarian linguistics. His academic work does not only comprise various fields of linguistics, but due to his comprehensive interest and interdisciplinary openness, also other academic branches. He has made a great contribution to the fields of sociolinguistics, dialectology, contact and minority linguistics, as well as language politics and planning. Furthermore, his work also touches upon significantly certain areas of ethnology, ethnobotanics and also cultural history.
János Péntek's work is closely linked with Transylvanian academic life, more specifically to the city of Cluj. As a professor of the Babeş-Bolyai University, he has an indelible merit in the high-quality education of Hungarian-related subjects, as well as in the establishment of the Szabó T. Attila Institute, which is the Transylvanian academic centre of the Hungarian Academy of Sciences. He has played a prominent role in the harmonising process of the linguistic research of external regions, especially in the programme targeting the deletion of boundaries of the Hungarian language.
He has been in close academic contact with the University of Debrecen for over four decades, in various areas of education and research.

János Péntek's scientific and educative work, as well as his entire lifework contrubutes to a great deal to the intellectual and cultural unity of Hungarians.

Frissítés dátuma: 2017.08.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.