Dr. Gulyás Balázs (S – HU) – ÁOK, 2012. 11. 24.

Professor Balázs Gulyás received his university degrees from Semmelweis University from which he graduated as Doctor of Medicine (MD) and from the Catholic University of Leuven where he obtained a BA and an MA in Philosophy and a PhD in neurobiology. At present he is the professor of nuclear medicine with positron emission tomography of the Karolinska Institute Stockholm, Sweden. He is a guest professor of the Collège de France  and    faculty member of the Collegium Budapest - Institute of Advanced Study. He is a member of the Hungarian Academy of Sciences (since 1995), the Academia Europaea (where he is also a member of the Council). Professor Gulyás is the founding director of the World Science Forum  series. He has published nine books, over 30 book-chapters and over 150 research papers in peer reviewed scientific journals. In 2007 he was awarded by the Order of Merit of the Hungarian Republic - Knight Cross and three times  the  Marie Curie Award  (European Association of Nuclear Medicine). His main research interest is functional neuroimaging and cognitive neuroscience. In recent years, he has also been involved in neuropharmacological drug and biomarker research and development. He invited or supported the PhD thesis of numerous students of Debrecen University and took a very active part of establishing the positron emission tomograph  laboratory in Debrecen. Thanks to his continuous effort the first whole brain human autoradiography laboratory of Hungary could be also founded in Debrecen.
Gulyás Balázs orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetemen, BA és MA képesítését, valamint neurobiológiai PhD fokozatát a Leuveni Katolikus Egyetemen szerezte. Jelenleg a svédországi Karolinska Institute pozitron emissziós tomográfot működtető nukleáris medicina tanszékének professzora és a szingapúri NTU - Imperial College Lee Kong Chian Medical School alapító visiting professzora. A Collège de France, a Collegium Budapest és a müncheni Parmenides Foundation vendégtanára. Tagja a Royal Belgian Academy of Medicine-nek, az Academia Europae irányító testületének, 1995-től pedig külső tagja az MTA-nak. Egyik alapítója és szervezője a World Science Forum konferencia sorozatának. Kilenc könyv, több mint 30 könyvfejezet és 150 tudományos közlemény kapcsolódik nevéhez. Munkásságát háromszor Marie Curie díjjal (European Association of Nuclear Medicine), 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével ismerték el. Legfontosabb eredményeit a funkcionális képalkotás és a kognitív idegtudományok területén érte el. Az utóbbi években érdeklődése a neurofarmakológiai gyógyszerek, a biomarkerek kutatása és fejlesztése felé fordult. Számos debreceni PhD hallgatónak biztosított svédországi ösztöndíjat és irányította PhD tevékenységüket. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a debreceni pozitron emissziós tomográf laboratórium alapításában és megindításában. Lankadatlan erőfeszítéseinek köszönhetően jött létre hazánk első, egész emberi agy autoradiográfiás vizsgálatára képes laboratóriuma Debrecenben.

Updated: 2017.08.14.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.